Kotisivujen tietoturva ja monitorointi

Kotisivujen tietoturva muodostuu sivujen sijaintipaikan palvelimiin liittyvistä palomuuriratkaisuista sekä yksittäisten sivujen tietoturvaratkaisuista. Useimmiten webhotellien palvelimien palomuuri- sekä hyökkäystenestoratkaisut ovat riittävän korkealla tasolla. Ongelmaksi näissä muodostuu kuitenkin usein se, että edulliseen webhotellipalveluun ei kuulu sivuista huolehtiminen. Tästä syystä suurimmassa osassa kotisivujen hakkeroinneista syynä on sivuilla oleva haavoittuvuus joka ei johdu webhotellista.

Kotisivujen hyvään tietoturvaratkaisuun kuuluu sivujen 24/7/365 valvonta, millä seurataan sivujen toimintaa. Näin saadaan heti tieto kaikesta epäilyttävästä toiminnasta sivuilla sekä mahdollisista hakkerointiyrityksistä. Tämä mahdollistaa nopean reagoimisen ja ongelmien ennaltaehkäisyn. Aiemmin mainitut tekniset päivitykset ovat olennainen osa kotisivujen tietoturvaa. Useimmiten haavoittuvuudet ilmenevät nimittäin juuri liitännäisten vanhentuneissa versioissa.

Tärkeää on myös muistaa pitää kaikki kotisivujen hallintaan liittyvät salasanat riittävän vaikeina, sekä vaihtaa niitä tasaisin väliajoin. Useissa palveluissa salasanamääritykset eivät onneksi nykyään anna luoda liian lyhyitä tai helppoja salasanoja. On hyvä olla tietoinen siitä, ketkä kaikki voivat kirjautua kotisivujen hallintapaneeliin ja tehdä siellä muutoksia. Kaikki turhat tunnukset on hyvä poistaa jos niitä ei enää tarvita, koska jokainen ylimääräinen tunnus heikolla salasanalla on turha tietoturvariski.

Onnistuneen kotisivujen tietoturvaratkaisun avainasia on se, että päätetään, kuka ottaa vastuun kotisivujen tietoturvasta. Jossain tapauksissa tämän voi hoitaa yrittäjä itsekin, jos on aikaa sekä osaamista. Useimmiten paras ratkaisu on kuitenkin valita tähän ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka pystyy hoitamaan kokonaisvaltaisesti sivujen tietoturvaan vaikuttavat asiat. Huonoin vaihtoehto on se, että vastuu jakaantuu epämääräisesti yrittäjän ja ulkopuolisen palveluntarjoajan kesken, eikä kenelläkään ole selkeää kuvaa kokonaisuudesta.

Kotisivujen tietoturva ja monitorointi

Hyvän tietoturva-asiantuntijan tunnusmerkit

Monesti kysytään, mistä tunnistaa luotettavan yrityksen tai asiantuntijan, jolla on kotisivujen tietoturva-asiat hyvin hallussa. Hyviä merkkejä osaamisesta ovat kiinnostus perehtyä asiakkaan kotisivuihin perusteellisesti ja ymmärrys siitä, mihin tulee kiinnittää erityishuomiota ylläpidossa. Tämän lisäksi on tärkeää, että yrityksellä on riittävän hyvät työkalut kotisivujen valvontaan, ja resurssit reagoida mahdollisiin ongelmiin riittävän nopeasti.

Digisetillä on valikoimassaan kaksi kotisivujen ylläpitopakettia, jotka sisältävät tietoturvasta huolehtimisen ja varmistavat, että sivusto on aina kunnossa. Myös kaikki kotisivupaketit sisältävät tämän saman ylläpitopalvelun. Paketteihin pääset tutustumaan täältä.