Digimarkkinointistrategia auttaa myynnin kasvattamisessa

Digimarkkinointi on tavoitteellista toimintaa, jota ohjaamaan tarvitaan selvä strategia. Siihen kirjatut tavoitteet auttavat valitsemaan oikeat työkalut ja menetelmät sekä luomaan korkeatasoista, hyvän osto- ja asiakaskokemuksen takaavaa sisältöä. Ykköskysymys liittyy usein asiakasymmärykseen, kysymykseen mistä ja miten kasvu tulisi tehdä.

Systeemikartta 

Digimarkkinoinnin kenttä muistuttaa suurkaupungin metrokarttaa.

Digimarkkinoinnissa ei ainakaan välineistä tule pulaa. Tarjolla on lukemattomia työkaluja sivustojen kehittämiseen, hakukoneoptimointiin, maksettuun mainontaan, some-näkyvyyteen, markkinointiautomaatioon, sähköpostimarkkinointiin ja niin edelleen.

Osa välineistä ja alustoista on ilmaisia, osa hyvinkin kalliita. Pääseekö ilmaisilla mihinkään? Entä mihin on aivan välttämätöntä satsata?

Hyviä kysymyksiä ovat myös nämä: Vaaditaanko tuloksiin pääsemiseksi kaikkien kanavien käyttöä, vai riittääkö, että keskitytään yhteen ja tehdään se kunnolla? Vai pitäisikö yhdistellä eri välineitä? Kuinka paljon resursseja tähän tarvitaan? Entä löytyykö yhtä kaiken tarvittavan kattavaa työkalua? Miten digimarkkinointi sovitetaan yrityksen kokonaismarkkinointiin?

Myyntiä kasvattamaan

Lähdetään purkamaan tilannetta. Markkinointia on mielekästä lähestyä strategisen ajattelun kautta. Kaikki lähtee yrityksesi kasvutavoitteista.  Markkinointistrategian tavoitteena on lähes aina yrityksen myynnin kasvattaminen.

Tämä tieto helpottaa välineviidakossa suunnistamista olennaisesti . Kaikkea ei tarvitse hallita ja käyttää ainakaan samanaikaisesti, vaan taktiikka, välineet ja niiden yhdistelmät valikoidaan tavoitteen mukaan.

Välineet

Digimarkkinoinnin kenttä on varsinainen teknologisten ratkaisujen viidakko. Siellä suunnistamista helpottaa tieto siitä, että kaikkea ei tarvitse käyttää eikä hallita.

Mitä digimarkkinoinnilla sitten tavoitellaan?

Kaikki tavoitteet voidaan kytkeä seuraavaan  viiteen osa-alueeseen:

 • yrityksen kasvustrategian toteuttamiseen
 • asiakkaiden hankintaan
 • sidosryhmien kanssa kommunikointiin
 • yrityksen brändin rakentamiseen ja maineenhallintaan
 • tutkimukseen, mittaukseen ja automaatioon

Hyvä peukalosääntö on, että digimarkkinoinnissa kannattaa keskittyä kerrallaan vain muutamiin tavoitteisiin. Sillä tavalla niiden hallinta ja tulosten seuranta on helpompaa.

Yleensä yrityksen tärkein tavoite on – varsinkin lyhyellä aikavälillä – liidien ja edelleen myynnin määrän kasvattaminen.  Pidemmän aikavälin tavoitteita ovat esimerkiksi yrityksen brändin vahvistaminen.

Lyhyen aikavälin tavoitteisiin eli myynnin kasvattamiseen päästään melko yksinkertaisilla toimilla. Ensimmäiseksi tarvitaan lisää liikennettä verkkosivuille. Tämä puolestaan vaatii sitä, että hakukoneet, nuo digimarkkinoiden portinvartijat, löytävät sivustosi ja sisältösi.

Ylitä asiakkaasi odotukset

Digiaikana et enää myy tavaraa tai palveluita, vaan ratkaisuja asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin, odotuksiin ja ongelmiin. Digiajan asiakas odottaa lisäksi hyvää palvelua. Hän vaihtaa liukkaasti sivustoa, jos ostokokemus ei vastaa odotuksia tai mieluiten ylitä niitä. Palvelun pitää olla ensiluokkaista.

Digimarkkinointistrategian pohjaksi sinun on tunnistettava ne erilaiset ostajatyypit, joita haluat asiakkaiksesi. Näiden tyyppien eli ostaja- tai asiakaspersoonien tunnistaminen on osa digitaalisen asiakaspolun luomista. Se on välttämätöntä, jos haluat pystyä puhuttelemaan asiakastasi niin, että kiinnostuksesta kasvaa ostopäätös.

Tunnetko siis asiakkaasi? Millaisia tarpeita ja ongelmia hänellä on? Mistä hän hakee ratkaisuja? Kuinka hän haluavaa tulla puhutelluksi? Miksi juuri sinun tuotteesi tai palvelusi on hänelle oikea ratkaisu?

Missä mennään? Entä muut?

Strategian pohjaksi tarvitset myös hyvän käsityksen lähtötilanteesta. Aluksi tehdään yleensä kilpailija-analyysi. Etsi vastauksia ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 • Missä menemme ja kuinka kaukana olemme tavoitteista?
 • Mitä tähän asti on tehty ja minkälaiset tulokset olemme saavuttaneet?
 • Kuinka hyvin yrityksemme näkyy netissä?
 • Näkyvätkö kilpailijat paremmin?
 • Mitä kilpailijat tekevät? SOME, hakutermit, mainonta?
 • Onko sivustomme asiakkaiden kannalta kiinnostava?
 • Tarjoammeko oikeita asioita ja hyvän asiakaskokemuksen?
 • Tunnetaanko meidät?

Lähtötilanteen hahmottamiseen on olemassa mainioita analyysityökaluja, jotka kertovat havainnollisesti nykytilanteen.

Kartoitusvaiheesta saat usein eniten irti asiantuntevan konsultin avulla. Digitaaliseen markkinointiin erikoistuneella konsultilla on arvokasta vertailutietoa ja todennäköisesti sinunkin toimialasi kilpailutilanteesta tarkka käsitys, jonka pohjalta hän voi antaa strategisia suosituksia.

Kilpailija-analyysi

Kilpailija-analyysi antaa rahanarvoista tietoa siitä, missä menet kilpailijoihisi nähden.

Sisältösuunnitelma on strategian ydin

Tavoitteiden ja lähtötilanteen kartoitus, asiakaspersoonien tunnistaminen ja teknologiavalinnat muodostavat raamit, joista kuitenkin vielä puuttuu olennaisin. Kaikki edellä kerrottu jää nimittäin hengettömäksi puuhailuksi, ellet pysty tarjoamaan laadukasta sisältöä. Hyvä teksti myy aina paremmin kuin huono teksti.

Teknologia on digimarkkinoinnin moottori, mutta sen varsinainen käyttövoima on laadukas sisältö, joka kiinnostaa ja koskettaa asiakasta, ja saa hänet etenemään verkkosivuiltasi alkavalla digitaalisella asiakaspolulla aina ostotapahtumaan asti.

Markkinointistrategiasta on siis löydyttävä myös sisältösuunnitelma. Se on käytännön työkalu, joka kertoo, mitä sisältöjä tuotetaan, millä aikataululla, kenelle ja millä resursseilla.

Käyttökelpoinen sisäinen työkalu sisältösuunnitelman laadintaan on niin sanottu power statement, joka kiteyttää yrityksesi vahvuudet nimenomaan asiakkaiden näkökulmasta. Power statement kertoo ainakin nämä asiat:

 • Mitä asiakkaiden ongelmia/tarpeita yrityksesi ratkaisee
 • Millainen tarjooma yritykselläsi on
 • Mikä erottaa yrityksesi kilpailijoista

Digitaalisen markkinoinnin sisältö voidaan rakentaa pitkälti näiden viestien pohjalta. Ammattitaitoiset sisällöntuottajat osavat laatia niistä asiakkaalle tilanteen ja kanavan mukaisesti kohdennettuja viestejä, jotka ovat asiakkaalle hyödyllisiä ja tekevät ostokokemuksesta onnistuneen tuntuisen.

Tarpeeksi ei voi korostaa sitä, että viestien tulee  olla kiinnostavia myös hakukoneiden näkökulmasta.  Se nimittäin yhä useammin ratkaisee sen, näkeekö asiakas viestiäsi lainkaan.

Mittaa ja optimoi

Digitaaliseen markkinointiin kuuluu olennaisesti tulosten mittaus, raportointi ja sen pohjalta tapahtuva jatkuva optimointi.

Yrityksesi kannalta painavimpia syitä siirtyä digimarkkinoinnin aikaan on markkinointiautomaation mahdollistama markkinoinnin ROI:n (investointien tuoton) mittaaminen. Puheet markkinointiosastosta pelkkänä kustannuspaikkana jäävät sen ansiosta historiaan, ja markkinointi on tulosyksikkö muiden joukossa.

Esimerkiksi liidikohtaiset kustannukset saadaan selkeästi näkyviin ja niihin voidaan nopeasti vaikuttaa.  Jatkuvan analyysin ansiosta pystyt muutenkin seuraamaan ajantasaisesti ponnistustesi tehoa, optimoimaan ja tarvittaessa hienosäätämään suuntaa.

Liikenne
Saavatko markkinointiponnistelusi aikaan liikennettä sivuillasi? Pystyt nykyisin mittaamaan tämänkin asian tarkasti.

Sovita keinot tavoitteeseen – kolme ilmaista vinkkiä

Kiireiselle lukijalle tiivistimme olennaisen kolmeen toimivaan ohjeeseen:

 • Jos tarvitset nopeasti lisää liidejä, panosta hakusanamainontaan ja muuhun maksettuun mainontaan.
 • Kun haluat parantaa brändisi näkyvyyttä, keskity verkkosivujen ja sisällön optimointiin sekä maksettuun mainontaan.
 • Jos haluat lisätä vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa ja lisää liidejä, keskitä ponnistukset sosiaaliseen mediaan ja sähköpostimarkkinointiin.

Lopuksi todettakoon, että koska kenttä on poikkeuksellisen laaja, ongelmatilanteissa kannattaa käyttää sekä aikaa että rahaa säästävää asiantuntija-apua. Kokenut asiantuntija saa nopeasti selville yrityksesi kasvuun liittyvät tavoitteet ja liiketoimintasi luonteen. Hänet tunnistaa siitä, että hän keskustelee liiketoiminnastasi, ei työkaluista. Hänellä on käytössään myös laaja kumppaniverkosto.

Esittely

Minun nimeni on Jukka Ikonen ja toimin yhteistyössä Digisetin kanssa digimarkkinoinnin alueella. Sain kunnian kirjoittaa digimarkkinointiin liittyviä blogeja Digisetin verkkosivuilla, toivottavasti koet ja saat näistä hyötyä omaan bisnekseesi.

Minulla on yli 20 vuoden kokemus ratkaisumyynnistä ja viime vuodet olen päivittänyt osaamistani digiaikaan ja digimarkkinointiin. 

Autan asiakkaitani paremmin hyödyntämään internetiä strategisena työkaluna ja kasvattamaan heidän liiketoimintaansa. Tiedän, kuinka digitaalinen media valjastetaan hyötykäyttöön.

Tyypillinen toimeksianto uusissa hankkeissa on seuraava: analysoin asiakkaan strategian, tavoitteiden, nykyisen verkkonäkyvyyden ja kilpailija-analyysin perusteella millainen, holistinen, markkinointistrategia sopisi parhaiten ja vie asiakkaan mahdollisimman tehokkaasti asetettuihin tavoitteisiin.

Edustan Suomessa WSI (https://www.wsiworld.com/) nimistä yritystä. WSI on Kanadalainen digitaalisen markkinoinnin verkosto, jolla on toimintaa yli 80 maassa. Kumppaneitamme ovat kaikki merkittävimmät teknologiatalot maailmassa: Google, Microsoft, SharpSpring ja Hubspot vain muutamia mainitakseni.

Menetelmämme on hioutunut yli 20 vuoden kokemuksella erittäin toimivaksi ja meiltä löytyy tarvittava keinovalikoima –  myös sinulle.

Ota yhteyttä, jutellaan lisää: jukka.ikonen@wsijukka.com, +358 40 750 1796, www.linkedin.com/in/jukka-ikonen