Kotisivujen tekniset päivitykset

Kotisivuille on tärkeää tehdä määräajoin tarkistus eri toimintojen toimivuudesta ja päivittää kaikki liitännäiset. Päivitysten jälkeen kotisivujen toimintaa on tärkeää tarkkailla, että huomataan jos liitännäisten päivitykset aiheuttavat ongelmia sivujen toimivuuteen. Yleisin syy on liitännäisen päivittymisen yhteydessä tapahtuva toiminnan muutos, jonka seurauksena oma koodi tai toinen liitännäinen ei enää toimi oikein. Jos kotisivujen ylläpito on ammattilaisten käsissä, niin tällaisiin ongelmiin löydetään yleensä nopeasti toimiva ratkaisu. Ilman alan osaamista tällaisen ongelman ratkaiseminen on yleensä käytännössä mahdotonta. Tällaisten ongelmien ratkaisussa korostuu varmuuskopioiden tärkeys.
Lue lisää

Kotisivujen tekninen rakenne

Kotisivut rakentuvat useasta pienestä palasesta hieman samaan tapaan kuin auto. Sivut toteutetaan jollekin alustalle esimerkiksi WordPress, jonka päälle sitten aletaan sivuja kasaamaan. Valitaan jokin tyyli mikä määrittää sivujen rakennetta ja ulkoasun raameja.Tämän jälkeen sivuille lisätään tarvittavat toiminnot, joiden määrä voi olla muutamista useisiin kymmeniin. Toiminnot toteutetaan joko valmiiden liitännäisten avulla tai sitten koodaamalla tarvittava toiminto. Näistä vain osa näkyy ulospäin kuten erilaiset lomakkeet, kuvagalleriat tai erilaiset ostopolut. Suurinta osaa liitännäisistä ei huomaa sivuilla millään tavalla, kun sivut toimivat oikein; ne vain hoitavat omat tehtävänsä ennalta määrätyllä tavalla samoin kuin auton moottori.
Lue lisää